diumenge, 21 de novembre de 2010

La col·lecció numismàtica de la Societat Arqueològica Lul·liana

El pròxim dia 30 de novembre, a les 20 h, tendrà lloc a la seu de la Societat Arqueològica Lul·liana (C/ Monti-sion, 30, Palma) la presentació del 4t volum de la publicació "Una il·lusió que perdura", que des de 2003 ve recollint estudis de les col·leccions socials d'aquesta centenària societat mallorquina, fundada el 1880. La particularitat que ens interessa d'aquest 4t volum és que inclourà un article complet i una catalogació de la col·lecció numismàtica, dut a terme per l'autor d'aquest bloc. Cal dir que aquesta col·lecció s'ha anat formant des dels mateixos inicis de la SAL mitjançant donacions dels seus membres, algunes de les quals són esmentades de forma directa o indirecta en butlletins passats. La col·lecció està dividida en cinc apartats: numismàtica antiga, numismàtica balear, ploms eclesiàstics, numismàtica hispànica i bitllets. De tots els apartats, els més interessants són el de numismàtica antiga i de ploms eclesiàstics mallorquins, ja que en ambdós s'hi inclouen i s'hi presenten peces molt escasses o inèdites, i s'hi introdueixen dades interessants, mai publicades fins ara, com la data d'introducció de l'ús dels ploms eclesiàstics a Mallorca.