dilluns, 22 d’agost de 2011

1es Jornades d'Estudis Històrics de la Seu de Mallorca

Els dies 20 i 21 de setembre tendran lloc a la residència de Sant Pere i Sant Bernat les 1es Jornades d'Estudis Històrics de la Seu de Mallorca, que estaran íntegrament dedicades a la figura de Jaume II, primer rei privatiu del Regne de Mallorca, de qui enguany es commemora el 7è centenari de la seva mort. El programa d'activitats és el següent:

20 de setembre
9.00 – 10.00 h. Acreditació
10.00 – 10.15 h. Inauguració de l’acte a càrrec del president del Capítol de la Seu i el representant del Consell de Mallorca
10.15 – 11.00 h. Ponència a càrrec de Josep Amengual: “La Seu de Mallorca, com a emblema de la nova església en el Regne enmig de la mar”
11.00 – 11.30 h. Debat
11.30 – 12.00 h. Descans
12.00 – 12.45 h. Ponència a càrrec de Francisca Torres: “Intervenció arqueològica
al subsòl de la Sagristia Vella”
12.45 – 13.00 h. Debat
13.00 – 14.30 h. Visita a la Seu
16.00 – 17.00 h. Comunicacions:
- Jaume Sastre: “Documents de Jaume II i dels reis de la Casa de Mallorca continguts en el Llibre Groc de la Seu de Mallorca”
- Bernat Juan: “Fons documental de Jaume II a l’Arxiu Capitular”
17.00 – 17.30 h. Debat
17.30 – 18.00 h. Descans
18.00 – 19.30 h. Comunicacions:
- Francesc Molina: “El testament del rector de Santa Eulàlia “magister de Podio Cuarterio” (1278)”
- Antonio Ortega: “Mallorca i l’intercanvi mercant a inicis del segle XIV, suport econòmic a la Seu”
- Jaume Boada: “La numismàtica de Jaume II”
19.30 – 20.30 h. Debat

21 de setembre
9.30 – 10.30 h. Ponència a càrrec de Xavier Carbonell:
10.30 – 11.00 h. Debat
11.00 – 11.30 h. Descans
11.30 – 12.30 h. Ponència a càrrec de Mercè Gambús: “Els reis de Mallorca en la reforma litúrgica de la Catedral de Mallorca. 1904-1905”
12.30 – 13.00 h. Debat
13.00 – 15.00 h. Visita a la Seu
16.00 – 17.00 h.
Comunicacions:
- Gabriel Seguí: “De Jaume II a Jaume III: la Capella dels Reis de Mallorca. L’ordinació litúrgica de la Capella Palatina”
- Antònia Juan: “La intervenció d’Antoni Canet al Portal del Mirador. Proposta d’atribució”
17.00 – 17.30 h. Debat
17.30 – 18.00 h. Descans
18.00 – 19.30 h. Comunicacions:
- Antoni Pons: “Les visuals de la Capella Reial de la Seu de Mallorca (segles XV-XVI)”
- Elvira González: “Les joies de la Vera Creu de la Catedral de Mallorca. Catàleg”
- Pere Fullana: “Viatgers, erudits i historiadors romàntics davant la tomba de Jaume II a la Seu de Mallorca”
19.30 – 20.30 h. Debat

Pel que fa a la vessant numismàtica, podeu observar que hi haurà una comunicació sobre la numismàtica del primer rei privatiu del Regne de Mallorca, en la qual s'exposarà una recopilació i un resum de les investigacions dutes a terme sobre les emissions del primer monarca del Regne de Mallorca, destacant-ne els aspectes poc coneguts fora dels àmbits numismàtics, com ara una panoràmica general de la circulació monetària a Mallorca després de l’arribada de Jaume I; la problemàtica de la diferenciació de les peces a nom de Jaume II i Jaume III, circumstància que ha suposat la repetició d’atribucions errònies de certes peces en algunes obres més o menys recents; i les possibles influències externes, sobretot franceses, en les encunyacions de Jaume II. També s’ha assajat de situar geogràficament la primera seca mallorquina sota domini cristià, un aspecte poc conegut en els àmbits numismàtics.