dilluns, 18 d’abril de 2011

Algunes novetats i "monedes fantasma"

La visita al Museo de la Casa de la Moneda de Madrid va servir per quelcom més que per fer indagacions sobre quins encunys de moneda mallorquina tenen custodiats a la capital d'Espanya. El conjunt, que conté peces fabricades en sa major part durant la monarquía dels Àustries, tot i que n'hi ha algunes dels primers Borbons (Felip V i el seu breu fill, Lluís I), representa una àmplia varietat de peces que abraça des de les més menudes de coure fins les més valuoses d'or, incloent les llegendàries unces mallorquines. Però, deixant de banda la curiositat de veure l'aspecte dels estris amb els quals s'encunyaven monedes conegudes pels col·leccionistes i de completar alguna llegenda que surt sistemàticament incompleta en les peces, allò més destacable és el fet de presentar-se monedes l'existència de les quals es desconeixia totalment, entre elles una sèrie d'or de Felip V amb els valors de 8, 4 i 2 escuts. Tot i que la col·lecció d'encunys per si mateixa no pot confirmar que aquestes peces mai descrites fossin emprades per circular, el simple fet de llur existència obre noves perspectives pel que fa a les emissions monetàries mallorquines del segle XVIII, que és el període del qual daten aquests estris. En una futura catalogació de la numismàtica de les Illes Balears, no hi haurien de faltar referències a aquestes monedes que, d'una forma gràfica, podríem anomenar "fantasmes".

Jaume BOADA SALOM: "Els encunys mallorquins del Museo de la Casa de la Moneda". Acta Numismàtica 40. Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 2010.
Per obtenir una còpia de l'Acta Numismàtica 40, podeu posar-vos en contacte amb la Distribució Editorial de l'IEC, sr. Manuel Pascual, C/ del Carme, 47. 08001 Barcelona. Telèf.: 932701636. Correu electrònic: publicacions@iec.cat.